Betalingsvoorwaarden

Facturatie en nota
Tijdens het intake gesprek wordt om akkoord gevraagd voor facturatie. Na afsluiten van de begeleiding wordt een nota verstuurd per mail.
Binnen twee weken na afsluiten van de begeleiding ontvangt de cliënt een nota. (in vakantieperiodes kan er meer tijd overheen gaan). De nota dient betaald te worden voordat deze bij de zorgverzekeraar gedeclareerd wordt. Via banknummer NL 24 INGB 0008 3597 27 t.n.v. Borstvoedingspraktijk Broekpolder kan de nota betaald worden.

Betalingstermijn en herinneringen
De betalingstermijn voor particulieren is twee weken. Is er een probleem wat betaling belemmert, neem dan contact met me op. Bij verstrijken van de betalingstermijn volgt een herinnering per mail en sms. Een tweede herinnering wordt ook per post gestuurd. Wanneer de tweede herinnering niet per direct is voldaan, wordt €40,00 administratiekosten in rekening gebracht en eventueel een incasso bureau ingeschakeld.

Lidnummer
Mijn lidnummer van de NVL (86921) en IBCLC (L-302917) wordt op de nota vermeld.

Vergoedingen
Check vergoeding via de zorgverzekeraar bij de zorgwijzer
Lidmaatschap van de NVL of een verwijzing van huisarts of verloskundige kan nodig zijn voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

 

  Kwaliteit

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen heeft basiskwaliteitseisen opgesteld waaraan elk lid moet voldoen. Een van die eisen is handelen naar de WHO-code
De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.
Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. 
Ik houd mij aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm en onderschrijf deze van harte. Daarom werk ik alleen maar met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden.

De WHO-code wil:
- borstvoeding beschermen en bevorderen;
- dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen;
- dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt;
- dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

 

  Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent met de hulp die je van me krijgt, hoop ik dat we er met elkaar over kunnen praten en tot een oplossing kunnen komen. De klachtencommissie van De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is bevoegd om klachten in behandeling te nemen.
Als zorgverlener ben ik verplicht me te houden aan de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (wkkgz). Het klachtenportaal zorg verzorgt een geschillenregeling. Mijn inschrijvingsnummer is 15940.

 

  Privacy

Om goede zorg te bieden vraag ik je persoonsgegevens voor het factureren en het maken van een dossier. Deze gegevens zijn niet voor derden toegankelijk. Alleen met jouw toestemming gaat er een overdracht of verslag naar betrokken zorgverleners. Je mag de gegevens altijd inzien en me verzoeken deze te wijzigen of verwijderen. Hiermee handel ik naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie het Privacy Protocol.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen zijn van toepassing. Wanneer we een consult afpreken ga ik er vanuit dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.